Virtual reality spelautomaten med free spins

LOTTO & LOTTERIER

Den största aktören på spelmarknaden är AB Svenska Spel.

Lotteri tombola omsättnings 75172

1. Förslag till riksdagsbeslut

Den största aktören på spelmarknaden är AB Svenska Spel. En full- ständig kartläggning av lotteriverksamheten har därför inte kunnat göras utan att be- tunga annorlunda myndigheter med ett stort ar- agn i form av insamling av bestyr, sta- tistik m. Så är fallet i fråga om visst automatspel, restaurangkasinon — dvs. Detta har särskilt gällt reklamlotterier, i vilket sam- manhang särskilt bör observeras att någon insats av deltagarna icke är erforderlig för att ett sådant företag skall bedömas såsom lotteri. Av utredningens undersökningar framgår att förströelsespelen utgör ett växande problem, framförallt i storstadsregionerna. Triss går även den att skrapa on-line på internet. Det är alltså fråga om en allmän princip och inte heller i detta avseende sker någon diskriminering. Enligt 37 § lotterilagen är det förbjudet förut den som anordnar lotteri att avgå kredit för insatser i lotteriet. Befogenhet får ges endast om det kan antas att verksamheten kommer att bedrivas på ett från allmän synpunkt lämplig sätt och enligt meddelade föreskrifter, förutsättning och bestämmelser.

Lotteri tombola 76593

Comments

Leave a Reply